Najnovije vesti

Građani Mramorka upoznati sa sledećom fazom u razvoju projekta Čibuk 1

Gradnja vetroparka Čibuk 1 podrazumeva razvijanje mreže novih i obnavljanje postojećih puteva na području mesnih zajedica Mramorak, Dolovo i Vladimirovac. Sa opštinom Kovin kompanija Continental Wind Serbia potpisala je svojevremeno ugovor vredan 3,5 miliona evra koji podrazumeva gradnju oko 40 kilomatara puteva u ataru Mramorka. Ova kao i mnoge druge činjenice o tehničkim i pravnim aspektima izgradnje puteva i privremenog zauzimanja zemljišta prezentirane su stanovnicima Mramorka u direktnom susretu sa predstavnicima CWS. 

Prezentacijom u Mramorku kompanija CWS je započela proces informisanja građana područja na kom će biti vetropark o jednoj od najvažnijih faza gradnje. Da bi vetropark bio izgrađen i da bi bio moguć transport elemenata velikih dimezija neophodno je napraviti puteve. Oni će ostati na trajno korišćenje građanima ovog kraja, bilo da se radi o obnavljanju starih ili izgradnji novih. Gradnja vetroparka podrazumeva i privremeno zauzimanje zemljišta na nekim mestima na trasi transporta. Budući da su neke od parcela čiji će delovi biti zauzeti u privatnom vlasništvu, CWS organizovanjem prezentacija želi da vlasnicima zemljišta i svim drugim zainteresovanim građanima pruži što potpuniju informaciju o tome kako će i u kom roku zemljište biti zauzimano i na koji način će vlasnici ostvariti pravo na nadoknadu. Naime, princip CWS je da svi koji učestvuju i čije je zemljište zauzeto tokom gradnje budu za to adekvatno plaćeni.

Meštani Mramorka informisani su o tome kako je već sad poznato da će tokom dve godine izgradnje biti zauzeti uglavnom mali delovi njihovih njiva i to ne sve vreme. Bilo je reči i o tome kako tehnički izgleda izgradnja privremenih skretica, zauzimanje zemljišta i njegovo vraćanje u prethodno stanje, onakvo kakvo je bilo pre početka gradnje.  Svaki vlasnik prisutan u prostorijama MZ Mramorak mogao je da na slajdovima i grafičkim prikazima vidi plan izgradnje, ali i detalje vezane za sopstveni posed i deo zemljišta koji će biti privremeno zauzet.

 Posebno je bilo reči o finansijskim pitanjima, odnosno nadoknadama za zauzeto zemljište. Predstavljene su dve pravne mogućnosti – direktan ugovor sa CWS ili procena sudskog veštaka. Takođe, bilo je reči i o visini nadoknada, odnosno cenovnim razredima i rokovima plaćanja. Prezentaciju u Mramorku održali su Aleksandar Anđić i Željko Đurić. Sledeći susret biće organizovan sa meštanima Dolova.