Najnovije vesti

Susret sa meštanima Vladimirovca: rehabilitacija asfalta i pružnih prelaza, skraćenje puta ka Kovinu, biciklom u njivu

Rehabilitacija asfalta na starim putevima, njihovo učvršćivanje i proširenje tamo gde je potrebno, obnova dva pružna prelaza, izgradnja potpuno nove deonice do atarskih puteva, obnavljanje atarskih puteva i na kraju veliki transport po takvim obnovljenim putevima sve do lokacije vetroparka. Ovo su aspekti izgradnje koje će meštani Vladimirovca najviše viđati i čiji će uticaj najviše osetiti, poručeno je na novom susretu posvećenom predstavljanju toka i plana izgradnje vetroparka u ovoj i narednoj godini.

U prezentaciji tehničkih aspekata izgradnje vetroparka tokom susreta sa građanima Vladimirovca predstavljen je ceo tok izgradnje, kao i sve ostale informacije vezane za ono što će se  događati u narednom periodu, sve do završetka projekta i puštanja u rad vetroelektrane. Ipak, u ovom delu prezentacije koji je vodio predstavnik WEBG Slobodan Perović, fokus je bio na radovima koji se odnose na rehabilitaciju postojećih puteva, obnovu pružnih prelaza, proširenje ili izradu novih deonica u mreži puteva, uključujući i atarske. Ovaj aspekt se neposredno tiče meštana Vladimirovca, koji će u svom ataru najviše  osetiti ovaj aspekt gradnje, a kasnije i transport koji će uključiti nekih 600 kamiona. S druge strane, koristi od mreže puteva za meštane Vladimirovca biće takođe neposredna, jer će doneti skraćenje putovanja ka drugim okolnim mestima, i lakše kretanje područjem, uključujući i kretanje preko obnovljenih atarskih puteva tokom svih budućih poljoprivrednih radova. Sve zajedno projekat vetroparka ostaviće mrežu od 60 km pristupnih puteva koji prelaze u vlasništvo opštine Kovin i ostaju kao javno dobro na upotrebu svima.

Razvoj projekta po fazama, od gradnje puteva i postavljanja kablova, preko transporta do izgradnje dalekovoda, gradnje temelja i montaže turbina, mnoštvo informacija, fotografija i slajdova, planirani kalendar događaja po mesecima, sve ove informacije predstavio je Slobodan Perović u Vladimirovcu, na nedavnoj prezentaciji koja je propraćena odličnim odzivom građana. On je naglasio da će posebno zbog transporta biti preduzete sve mere bezbednosti, uključujući i saobraćajnu signalizaciju na trasi kretanja kamiona.

Iza objašnjenja tehničkih aspekata, usledilo je predstavljanje mehanizma za sugestije, pitanja i žalbe i ovaj deo prezentacije vodio je predstavnik WEBG Aleksandar Anđić.

Kao i svi ostali meštani, i građani Vladimirovca svoje sugestije, eventualne primedbe i pitanja mogu dostaviti na za to predviđenom formularu u prostorije mesne zajednice, a WEBG će svoj odgovor dati u roku od 20 dana, objasnio je Anđić. Mehanizam za naknadu štete biće aktuelan od trenutka kada započne izgradnja i kada na određenim mestima neće biti moguće obrađivati zemlju. Za sve delove parcela na kojima neće biti poljoprivrednih radova WEBG će plaćati nadokanadu po prosečnoj ceni za hektar obradive površine za jednu godinu, prema zauzeću zemljišta. Vladimirovčani mahom imaju takozvane turbinske parcele, i to su imanja koja je WEBG otkupio od vlasnika ali im i omogućio da tu zemlju obrađuju i nadalje. U ovom trenutku, pa sve do početka gradnje poljoprivrednici ove parcele mogu nesmetamo obrađivati. Tokom izgradnje turbinske parcele nije moguće raditi i za  tu fazu predviđena je nadoknada, rekao je Anđić. Građevinski radovi prema sadašnjem planu mogu biti gotovi do kraja 2017. godine i posle završetka vlasnici turbinskih parcela mogu nesmetano nastaviti da obrađuju zemlju. Sva pitanja ili nejasnoće u vezi sa naknadama štete tokom gradnje biće razrešavana u neposrednom kontaktu sa predstavnicima WEBG, poručeno je na poslednjem susretu sa meštanima Vladimirovca.