Najnovije vesti

Bavanište i projekat Čibuk 1 povezuje dalekovod

Susret sa meštanima Bavaništa povodom predstavljanja projekta vetroparka Čibuk 1 obeležio je veliki broj gostiju, mnoštvo informacija i niz pitanja koja su se odnosila na trase puteva, zauzeće zemljišta, ugovore i nadoknade. Ali, ovde je po prvi put bilo reči o dalekovodu kao važnom aspektu projekta Čibuk 1 jer će jedan njegov deo biti postavljen u neposrednoj okolini ovog mesta.  S obzirom na prostorni raspored Čibuka 1 i plan transporta, meštani Bavaništa će tokom gradnje uočavati samo instalaciju stubova dalekovoda, dok će ostali teži radovi biti udaljeni toliko da ih u svojoj neposrednoj okolini neće primećivati. S druge strane, benefiti projekta poput puteva koji će postati javno dobro, efekata dela profita vetroelektrane koji će ići u budžet opštine Kovin i sve drugo, obeležiće vezu projekta Čibuk 1 i kompanije CWS i sa ovom lokalnom zajednicom. 

Prilikom susreta sa meštanima Bavaništa, kao i u prethodna dva  mesta na tribinama u Dolovu i Mramorku, predstavnici kompanije Continental Wind Serbia dali su pregršt informacija o razvoju projekta vetroparka Čibuk 1, o svim aspektima uticaja na životnu sredinu kao i o mehanizmima za sugestije, žalbe i nadoknadu planirane, ili neplanirane štete. Međutim, specifičnost Bavaništa je u tome što će tokom gradnje vetroparka za njegove meštane fizički biti vidljivo samo postavljanje 13 od ukupno 33 stuba dalekovoda. Nalaziće se izvan samog naselja, njihova gradnja  ne podrazumeva tešku mehanizaciju niti težak transport, a i zauzeće zemljišta manje je u odnosu na izgradnju vetrostuba.  

S druge strane, kao i u slučaju instalacija vetrostubova i gradnja dalekovoda podrazumeva da će neke parcele biti zauzete pa je jedno od pitanja prisutnih bilo - da li su svi vlasnici zemljišta obavešteni o tome gde će se stubovi nalaziti.  S obzirom da kompanija CWS ima potpisane ugovore i sa svim vlasnicima zemljišta predviđenog za ovaj deo radova, odgovor je bio nedvosmisleno potvrdan. Deo pitanja odnosio se na buduću nadoknadu štete, pa je jedan od vlasnika velike parcele od približno 10 hektara pitao kako će nadokanda biti izračunata. Kao i u svim drugim slučajevima i ovde se kalkulacija izvodi na osnovu tržišne cene za tri glavne kulture u poslednje tri godine i nadoknada se obračunava za sve vreme trajanja izgradnje. Specifično je to da postavljanje stubova dalekovoda ne traži veliki prostor kao u slučaju vetrostuba i to je zauzeće na površini između 160 i 200 kvadrata. Zbog toga će obrada zemljišta biti potpuno zaustavljena samo tamo gde su u pitanju male parcele. Za sada, u 2015. godini, poljoprivrednici mogu nesmetano raditi jer se početak gradnje očekuje u proleće sledeće godine, a informacija o početku radova biće saopštena na vreme.

Kao i prilikom svih prethodnih susreta sa građanima u mestima u čijoj će neposrednoj okolini biti izgrađen vetropark Čibuk 1, trase puteva koji će ostati kao javno dobro, bile su važan deo diskusije. Činjenica je da će i odavde put ka Vršcu biti znatno skraćen, jer neće biti potrebe da se ka toj destinaciji ide na Pančevo. S obzirom da se u Bavaništu gradi dalekovod, postavljena su i pitanja o njegovom naponskom nivou i drugim tehničkim aspektima ovog dela projekta.  Bila je ovo prilika i da se okrene pogled ka budućnosti, pa su građani informisani da se za 20 – 25 godina rada i eksploatacije vetroparka u opštinski budžet na osnovu 2 odsto profita može sliti čak 7 miliona evra.