Najnovije vesti

Novi susret sa meštanima Vladimirovca

Velika zainteresovanost meštana Vladimirovca za sve aspekte projekta Čibuk 1 obeležila je poslednju u nizu prezentacija posvećenih izgradnji privremenih i stalnih puteva za pristup i kretanje kroz budući vetropark. Tokom dvočasovnog susreta sa predstavnicima kompanije Continental Wind Serbia vlasnici zemljišta preko kojeg će putevi prolaziti kao i drugi zainteresovani građani, detaljno su informisani o tempu i tehničkim aspektima izgradnje puteva. Posebna pažnja posvećena je pravnoj formi i načinu na koji će vlasnici ostvarivati svoja prava vezana za nadoknadu zbog privremenog zauzimanja zemljišta.

Interesovanja meštana Vladimirovca bila su, međutim, mnogo šira od njihovog individualnog interesa. Zanimalo ih je posebno to kuda će voditi celokupna trasa postojećih puteva koje će CWS obnoviti, i novih koje će izgraditi i ostaviti na trajnu upotrebu meštanima. Pokazali su interesovanje i za inženjerske i tehničke aspekte funkcionisanja vetrenjača, a imali su priliku da vide i kako će izgledati sami počeci gradnje, od takozvanog vangabaritnog transporta elemenata vetrostubova i turbina do gradnje temelja i postavljanja elmenata. Ova otvorena  interaktivna diskusija imala je i multimedijalni karakter. Mape, slajdovi i virtuelni prikazi trase puteva i gradnje vetroparka, od faze prevoza elemenata vetrenjače do njenog postavljanja na teren, pomogli su boljem razumevanju ovog složenog projekta za koji su posebno zainteresovani ne samo vlasnici zemljišta već i svi meštani Dolova, Mramorka, Vladimirovca i najbliže okoline. 

Organizovanjem prezentacija u ovim mestima kompanija CWS ostvaruje cilj da građane sa područja bitnog za izgradnju Čibuka 1 detaljno i u direktnom kontaktu informiše o izgradji puteva, kako privremenih, tako i trajnih koji će kao javno dobro ostati na upotrebu lokalnim zajednicama. CWS već godinama, od samog početka projekta održava direktan kontakt sa lokalnim zajednicama ovog kraja. Povodi za neposredne susrete, prezentacije i tribine su tokom proteklih godina bili različiti, od vremena kada je trebalo iz osnova objasniti šta je uopšte vetropark, pa sve do danas kada su na dnevnom redu specifične informacije o jednoj fazi njegove gradnje. Sve direktne susrete predstavnika CWS sa meštanima povezuje cilj kompanije da projekat ostane do kraja transparentan i da se kroz njegov razvoj u kontinuitetu pokaže briga za interes i za potrebe lokalnih zajednica.

Veza CWS sa lokalnim zajednicama mnogo je šira od potrebe da se pruži informacija sa jednim specifičnim povodom. Tu trajnu vezu najbolje ilustruju dugogodišnji donatorski „Programi podrške društvenim inicijativama u mesnim zajednicama Mramorak, Dolovo i Vladimirovac“ . Ostvarujući ih, CWS  finansira kulturne, društvene i sportske aktivnosti  udruženja, nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova i sportskih klubova u ovim mestima. Ovakva saradnja sa meštanima dala je do sada velike rezultate pa je danas, posle nekoliko godina, lista podržanih projekata veoma duga i raznolika. O detaljima ovih programa možete se obavestiti na stranici „dokumenta.“

Neposredni susreti sa građanima Mramorka, Dolova i Vladimirovca biće nastavljeni i u naredna dva meseca.  Predstojeće tribine takođe će biti otvorene i interaktivne i imaće za cilj što potpunije informisanje građana o svim aktivnostima u razvoju projekta Čibuk 1. Prezentaciju u Vladimirovcu vodili su Aleksandar Anđić i Ivan Bušev.