O nama

WEBG tim

Željko Đurić – Generalni menadžer – direktor

Željko Đurić se pridružio Projektu 2012. godine, i preuzeo poziciju direktora projektne kompanije 2014. godine, intenzivno se angažujući na polju razvoja, projektnog finansiranja, gradnje i operativne faze Projekta na svim nivoima.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Republika Srbija), a zvanje master pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univeziteta Kembridž (Kembridž, Velika Britanija).

Nikola Gažo – Zamenik direktora

Nikola se pridružio Projektu 2017.godine, kao eksterni konsultant zadužen za upravljenje izgradnje vetroparka Čibuk 1. Nakon uspešnog završetka Projekta, pridružio se našem timu na poziciji zamenika direktora u martu 2020. godine. Nikola poseduje veliko iskustvo u pripremi i realizaciji različitih infrastrukturnih projekata u Srbiji i regionu.

Nikola je diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Republika Srbija) i poseduje master diplomu iz oblasti građevinarstva.

Vladimir Milanović – Finansijski direktor

Vladimir Milanović se pridružio timu na poziciji finansijskog direktora u septembru 2017. godine. Zahvaljujući velikom iskustvu u oblasti finansija u građevinskoj industriji, rukovodi svim finansijskim poslovima uključujući knjigovodstvo, budžet, finansijske modele, poreze i blagajnu.

Vladimir je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje mastera stekao u dve oblasti, jedno na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a drugo na Međunarodnom menadžmentu i finansijama (HEC, Pariz).

Tamara Cvetković – Finansijski analitičar i modelator

Tamara je zaposlena u kompaniji od 2019. godine na poziciji Finansijskog analitičara i modelatora. Bavi se finansijskim modelima za potrebe projekata kompanije, dok takođe ima savetodavnu ulogu u ostalim aspektima finansijskog poslovanja. Prethodno je radila kao revizor u Big Four konsultantskim kompanijama.

Tamara je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodne finansije i spoljna trgovina.

Marijana Petrović – Šef računovodstva

Marijana se pridružila timu na poziciji šefa računovodstva u novembru 2018. godine, posle više od pet godina iskustva stečenog u oblasti javnih sredstava, na poslovima u Ministarstvu finansija – trezor. Zahvaljujući znanju u oblasti finansija i računovodstvenih procedura Marijana obezbeđuje precizne finansijske informacije u svim oblastima Projekta, i bavi se finansijskim sistemima i računovodstvenim procedurama.

Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, i stekla diplomu na polju nauke o računovodstvu, revizije i finansijskog menadžmenta. Uspešno je završila ACCA sertifikaciju i stekla diplomu na master studijama računovodstva, revizije i poslovnih finansija.

Jovana Stevanović - Računovođa

Jovana se pridružila Projektu 2009. godine na poziciji računovođe sa odgovornostima na polju obrade podataka o prihodima, rashodima, dnevnom bankastvu i bankovnim izvodima. Njena sposobnost fokusiranja na pojedinosti, pomaže joj u poslu obrade finansijskih potvrda i plaćanja u zadatim rokovima. Jovana je sertifikovani računovođa od 2017. godine.

Jovana Mićović – Saradnik za podršku poslovanju / Menadžer za odnose sa lokalnom zajednicom

Jovana Mićović se pridružila WEBG timu 2016. godine, na poziciji saradnika za podršku poslovanju. Organizovan i pozitivan pristup poslu Jovani omogućava da sa lakoćom obavlja poslove vezane za upravljanje, razvoj, realizaciju Projekta, kao i druge raznovrsne kancelarijske poslove i zaduženja. Njen posao je i da pruži podršku višem menadžmentu u oblasti spoljnih komunikacija i odnosa sa javnim i privatnim stranama zainteresovanim za Projekat.

Od 2020. godine, Jovana je zadužena za komunikaciju sa lokalnim zajednicama kao i za planiranje, organizovanje i upravljanje aktivnostima u vezi sa prezentacijom Projekta. Njene odgovornosti se takođe odnose i na aktivnosti kompanijskog plana ulaganja u društvenu zajednicu.

Jovana ima zvanje master menadžera u oblasti upravljanja projektima i diplomu u oblasti odnosa s javnošću.

Ivana Krčmar – Administrator kancelarije

Ivana Krčmar je kao naš administrator kancelarije zadužena za različite aministrativne zadatke, usklađivanje kancelarijskih aktivnosti i kompanijskih procedura. Od 2015. godine kada se pridružila timu, Ivana je odgovorna za nesmetano odvijanje dnevnih operacija, kao i za nadzor nad pomoćnim zaposlenima.

Ivana je studirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, a trenutno je na master studijama u oblasti ekonomije.

Ramona Glanda - Sekretarica

Ramona Glanda se pridružila timu u decembru 2017. godine, na poziciji sekretarice. Veštine i sposobnost obavljanja višestrukih zadataka, pomažu joj u praćenju intenzivnih poslovnih obaveza kompanijskih korporativnih direktora, uz istovremeno obavljanje svih drugih administrativnih zaduženja u centralnoj kancelariji. Ramona ima zvanje master ekonomiste u oblasti međunarodnog poslovanja.

Slobodan Sarajlija – Vozač

Slobodan je kompanijski vozač odgovoran za bezbedne i blagovremene poslove prevoza. Od kada se pridružio Projektu u maju 2013. godine, Slobodan je odgovoran za održavanje vozila i planiranje svake rute puta, shodno uslovima na putu i u saobraćaju. Preciznost kao pristup poslu pomaže mu u odgovornostima vezanim za ostvarivanje veoma intenzivnih aktivnosti korporativnih menadžera. Slobodan pomaže i u poslovima opšte administracije i logostičkim operacijama.

Vladimir Glumac, Miloš Novaković, Slavimir Nikolić, Vladimir Živanović, , Branko Miletić, Predrag Nikolić – Rukovaoci visokonaponskih postrojenja u vetroparku i trafostanici

Od jula 2018. godine kada su se pridružili timu, rukovaoci su odgovorni za nadgledanje, kontrolu i održavanje proizvodnih postrojenja. Znanje i prethodno iskustvo omogućavaju im da efikasno nadgledaju proizvodne operacije i obezbede njihovo nesmetano odvijanje. Takođe, zaduženi su i za popravke, rešavanje problema i primenu bezbednosnih standarda.