CSR

Društvena odgovornost

Kao deo Plana podrške društvenim inicijativama (SIP) i društvene odgovornosti, WEBG je godinama podržavala i nastavlja da podržava aktivnosti u okviru malih projekata, poput popravke infrastrukture, unapređenja obrazovnih i sportskih programa, programa podrške ranjivim grupama (starije stanovništvo, osobe sa posebnim potrebama, mladi i deca), aktivnosti na očuvanju životne sredine, lokalne tradicije i običaja, promocije evropskih vrednosti, poštovanja zakona, transparentnosti i borbe protiv diskriminacije. Većina projekata bila je realizovana preko mesnih zajednica Mramorak, Dolovo, Vladimirovac i Bavanište.

Vetrolektrane Balkana su do sada podržale gotovo 100 projekata i lokalnih inicijativa. Više od 20 projekata odnosilo se na zdravlje, kvalitet života i sport. Kompanija WEBG je podržala tri projekta pomoći starima, i pomogla je rad sedam sportskih organizacija i zdravstvenih institucija.

U oblasti infrastrukture izvedeno je 32 projekta u četiri lokalne zajednice. Rekonstruisane su dve školske učionice, i izgrađena tri igrališta i pet sportskih objekata.

S obzirom na važnost dece i njihovog fizičkog, društvenog i emotivnog razvoja, WEBG je preko 20 donacija namenila deci i omladini, i njihovom obrazovanju.

Naša kompanija neprekidno podržava projekte očuvanja kulturnog i nacionalnog nasleđa, kao i programe osnaživanja žena. U ovoj oblasti realizovano je 17 projekata.

Lista SIP / DO projekata za 2020. godinu:

 • Elektrotehnički fakultet u Beogradu, H-Bridges tim, sponzorstvo učešća na međunarodnom takmičenju „Energetski izazov budućnosti“ u iznosu od 3.600 EUR
 • Osnovna škola „Prvi maj“, Vladimirovac – donacija za lokalni festival Martisor u iznosu od 30.000 RSD
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo, Mramorak – donacija za opremu u iznosu od 778.800 RSD
 • Republički fond za zdravstveno osiguranje, R. Srbija – donacija za medicinsku i zaštitnu opremu neophodnu u borbi protiv virusa COVID-19 u iznosu od 10.000 EUR
 • Fond B92, Beograd – donacija za Gradsko udruženje Gluvih u Beogradu za 2 tablet uređaja neophodna za lakšu komunikaciju pacijenata koji boluju od COVID-19 u iznosu od 70.000 RSD
 • Opština Kovin – donacija za 665 paketa sa hranom i higijenskim namirnicama za najugroženije kategorije stanovništa u iznosu od 1.000.000 RSD
 • Udruženje „Srbija, moj dom“, Dolovo – sponzorstvo za organizaciju tradicionalne manifestacije "U smiraj dana" u Deliblatskoj peščari u iznosu od 40,000 RSD
 • Fondacija „SOS dečija sela“ – donacija za SOS Dečije selo u Kraljevu u iznosu od 25.000 RSD
 • Udruženje „Uvek sa decom“, Beograd – donacija za „Roditeljski kutak“ u iznosu od 107.000 RSD
 • Fondacija „SOS dečija sela“ – donacija za SOS zajednicu mladih u Kraljevu u iznosu od 70.000 RSD
 • Istraživačka stranica Petnica - donacije za edukacione aktivnosti u iznosu od 250.000 RSD
 • Opština Kovin – donacija za 1155 paketa sa hranom za najugroženije kategorije stanovništa u iznosu od 1.173.480 RSD

Godišnji SIP izveštaji za prethodne godine.

SIP 2016

SIP 2015

SIP 2014

SIP 2013