CSR

Društvena odgovornost

Kao deo Plana podrške društvenim inicijativama (SIP)  i Društvene odgovornosti, WEBG je godinama podržavala aktivnosti u okviru malih projekata, poput popravke infrastrukture, unapređenja obrazovnih i sportskih programa, programa podrške ranjivim grupama (starije stanovništvo, osobe sa posebnim potrebama, mladi i deca), aktivnosti na očuvanju životne sredine, lokalne tradicije i običaja, promocije evropskih vrednosti, poštovanja zakona, transparentnosti i borbe protiv diskriminacije. Većina projekata bila je realizovana preko mesnih zajednica Mramorak, Dolovo, Vladimirovac i Bavanište. 

WEBG je do sada podržala gotovo 100 projekata i lokalnih inicijativa. Više od 20 projekata odnosilo se na zdravlje, kvalitet života i sport. Kompanija WEBG je podržala tri projekta pomoći starima, i pomogla je rad sedam sportskih organizacija i zdravstvenih institucija. 

U oblasti infrastrukture izvedeno je 32 projekta u četiri lokalne zajednice. Rekonstruisane su dve školske učionice, i izgrađena tri igrališta i pet sportskih objekata.

S obzirom na važnost dece i njihovog fizičkog, društvenog i emotivnog razvoja, WEBG je 20 donacija namenila deci i omladini, i njihovom obrazovanju. 

Naša kompanija neprekidno podržava projekte očuvanja kulturnog i nacionalnog nasleđa, kao i programe osnaživanja žena. U ovoj oblasti realizovano je 17 projekata. 

Lista  SIP / DO projekata za 2019. godinu:

  • Osnovna škola „Prvi maj“, Vladimirovac – donacija za lokalni festival Martisor u iznosu od 30.000 RSD
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo, Mramorak – donacija za opremu u iznosu od 290.133,60 RSD
  • Elektrotehnički fakultet u Beogradu, H-Bridges tim, sponzorstvo učešća na međunarodnom takmičenju Energetski izazov budućnosti, u iznosu od 3.600 EUR
  • Elektrotehnički fakultet, Beograd, sponzorstvo za objavljivanje knjige o vetroelektranama „Vjetroelektrane“ u iznosu od 2.000 EUR
  • Mesna zajednica Dolovo – donacija za obnovu 4,2 km lokalnog puta
  • Udruženje žena „Vredne ruke Banata“ – donacija za organizaciju Jesenjeg festivala, u iznosu od 10.000 RSD
  • Srpski filantropski forum / Fond 92 – donacija školske opreme za decu sa posebnim potrebama u iznosu od 4.500 EUR

Godišnji SIP izveštaji za prethodne godine.

SIP 2016

SIP 2015

SIP 2014

SIP 2013